Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 3: Prawny stan członków zwolnionych lub wydalonych

166.

Zawieszenie i wygaśnięcie uprawnień

Dla członka, który został ze Stowarzyszenia prawowicie zwolniony lub wydalony, przestają istnieć wszelkie więzy, wygasają też wszystkie prawa i obowiązki wypływające z konsekracji złożonej w Stowarzyszeniu.

Członek, który jest duchownym, nie może jednak pełnić funkcji wynikających ze święceń, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie po odbyciu odpowiedniej próby w diecezji, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, albo przynajmniej zezwoli na pełnienie funkcji wynikających ze święceń.

167.

Pomoc dla odchodzących

Członek występujący lub wydalony ze Stowarzyszenia nie może, powołując się na nasze prawo, odwołać się do prawa państwowego celem otrzymania wynagrodzenia za pracę wykonaną w Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie ze swej strony poczuwa się do odpowiedzialności - dyktowanej chrześcijańską miłością - za członka występującego lub wydalonego ze Stowarzyszenia.

167a.

Informacja dla Stolicy Apostolskiej

O członkach, którzy w jakikolwiek sposób zostali wyłączeni ze Stowarzyszenia, należy uczynić wzmiankę w relacji, jaką Przełożony Generalny przesyła Stolicy Apostolskiej, w sposób i w czasie przez nią określonym.